PVLOL


Cập Nhật 26-06-2024

MẬT KHẨU GIẢI NÉN: 123
Hỗ Trợ Phiên Bản LOL 14.13: Hoạt Động


KEY RiotV2 DÙNG ĐƯỢC CHO CẢ PVLOL VÀ NGƯỢC LẠI

 

ĐỔI MÁY, ĐỔI QUA LẠI GIỮA 2 TOOL CHỜ 30P NHÉ CÁC BẠN

CÁCH CÀI : TẢI TOOL VỀ GIẢI NÉN VÀ CHẠY FILE SEYUP TIẾP ĐẾN MỞ TOOL LÊN NHẬP KEY VÀ VÀO GAME TEST THÔI, AE XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐỂ BIẾT THÊM NHA

HOTKEY RiotV2

- Shift : BẬT/TẮT MENU

- Phím K : Bật/Tắt Né skill

- Phím F5: Tắt Vòng Khi Chơi Nét

- Giữ nút Space : Combo skill

- Giữ nút V C HOẶC X: FAM LASHIT HARASS VÀ PHÍM A: SỬ DỤNG SKIN FAM NHANH

- Xóa về cài đặt gốc các bạn vào : C:\Windows\win.ini và xóa dữ liệu trong file "win"

Vào Game để chế độ không viền nha ae