PV BYPASS


Cập Nhật 26-06-2024

MẬT KHẨU GIẢI NÉN: 123

LƯU Ý ĐÂY CHỈ LÀ BYPASS KHÔNG KÈM THEO TOOL. CÁC BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG TOOL BGX OKTW LS... KÈM THEO .
Hỗ Trợ Phiên Bản LOL 14.13: Hoạt Động


 PVVG là tool bypass được tất cả các lỗi Vanguard bao gồm lỗi khóa máy Van152.
 

 

 

PVVG gồm 2 option cho các bạn lựa chọn:
1. Chỉ Bypass Vanguard 
(Có thể dùng kèm các loại Tool khác hoặc máy nào bị khóa máy Van152... cấm vào game thì có thể sử dụng để chơi Đấu Trường Chân Lý hoặc Game LoL)
2. Combo Bypass Vanguard + Tool PVLOL
 (bypass có tích hợp sẳn Tool PVLoL để sử dụng tiện lợi và mượt hơn