OKTW ES


Cập Nhật 26-06-2024

Mật Khẩu Giải Nén: 123 ( nếu có )
OKTW 14.13 Hoạt Động 

CÓ BYPASS HWID 152 Vanguard

UPDATE 13h 26/06 14.13  pass 123 (ĐỔI MÁY -1H/1 LẦN tối đa 3 lần 1 ngày )

KO HỖ TRỢ MẠNG NƯỚC NGOÀI, ẨN TOOL F3

MỞ TOOL TRƯỚC KHI VÀO GAME , CHỌN UPDATE SEVER 2 VÀ SEVER SEA

LƯU Ý : ĐỀN BÙ KHI TOOL LỖI THEO NHÀ SẢN XUẤT , KO HOÀN ĐỔI KHI DO MÁY CỦA BẠN