LS


Cập Nhật 27-06-2023

LS 14.13.1b has been released

  • Updated for 14.10 hotfix. Close League client (LCU), start LS to auto-update, then open LCU again once you finish the update.


Subscription time has been compensated just as usual (up to 1 hour, depending on your expiration time).

MẬT KHẨU GIẢI NÉN: 123

F2 ẨN VÒNG, F7 LOAD LẠI TOOL

HỖ TRỢ WIN 10 (11 CHƯA HỖ TRỢ)

LƯU Ý 1 SỐ ÍT MÁY  KO NHẬN TOOL HOẶC DIS GAME SẼ KO ĐƯỢC HOÀN TIỀN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI THUÊ
Hotfix: Đang Hoạt Động
Danh Sách Tướng Hỗ Trợ