Liên Quân IOS


Cập Nhật 05/05/2024

Hướng Dẫn Cài View Map Liên Quan Mobile Trên IOS Không Cần JB

Bước:1 CÁC BẠN GỠ LIÊN QUÂN RA KHỎI MÁY TRƯỚC NẾU CÓ
Bước:2 NHẤN VÀO TẢI VỀ VÀ LÀM THEO VIDEO
Bước:3 NHẬP THUÊ KEY SAU ĐÓ NHẬP VÀO VÀ SỬ DỤNG