Acc LoL LV1 Test Tool


ACE hãy sử dụng acc này để test tool . tool chạy ok rồi thì mới lên vào acc khác để chơi . tránh bị tình trạng chưa chơi được game nào đã bị khóa acc.