Tốc chiến IOS


Cập Nhật 12/09

Hướng Dẫn Cài View Map Liên Minh Tốc Chiến IOS Không Cần JB

Bước:1 Các Bạn Lên Cửa Hàng APP STOR Tải testlight
Bước:2 Tải Xong testlight
Thì Các Bạn Ấn Vào Link Này Tải Game Về  https://testflight.apple.com/join/rmmXJ7Td

*Chức Năng*

❤️Cam Xa❤️

❤️Hack Map❤️

❤️Hiện Tàn Hình❤️

❤️Hiện Mắt❤️