Liên Quân IOS


Cập Nhật 12/09

Hướng Dẫn Cài View Map Liên Quan Mobile Trên IOS Không Cần JB

Bước:1 Các Bạn Lên Cửa Hàng APP STOR Tải testlight
Bước:2 Tải Xong testlight
Thì Các Bạn Ấn Vào Link Này Tải Game Về  https://testflight.apple.com/join/D9Y4iGQH